De Willem Jansen Stichting zet zich in om de artistieke nalatenschap van de Zaanse kunstschilders Willem en zoon Chris Jansen met tal van activiteiten onder de aandacht te brengen. 

De stichting wordt daarbij ondersteund door bijdragen van een groep donateurs en de inzet van vrijwilligers. Voor projecten kan de stichting zo nodig een beroep doen op financiële steun van verschillende Zaanse cultuurfondsen en bedrijven. Hierbij mag ook de belangeloze steun die Galerie Staphorsius in Westzaan al vele jaren aan de stichting geeft zeker niet onvermeld blijven. 

Terugkijken mag met trots. Er is over al die jaren een indrukwekkende kunstcollectie van de Jansens bijeengebracht en beide Jansens zijn ongetwijfeld de best gedocumenteerde kunstschilders in de Zaanstreek. Van beiden heeft de stichting een bronzen borstbeeld geplaatst in het ‘Jansenplantsoen’ in Westzaan. Tal van exposities zijn er georganiseerd, en nam de stichting ook het initiatief om verschillende boeken te realiseren. Denk hierbij aan Leven en werk van Willem en Chris Jansen (2007), Het onvoltooide leven van Chris Jansen (2018), Willem Jansen in Zwart-Wit (2013) en biografieën over hun tijd- en streekgenoten Freek Engel (2009) en Rein Stuurman (2016). Ook realiseerde de stichting in 2019 de uitgave Zaens Skoon en nam de stichting het initiatief voor het boek Claude Monet in Zaandam wat in 2022 in het Zaans Museum is gepresenteerd. 

Nieuwsgierig wordt uitgekeken naar de toekomst. De artistieke nalatenschap van de Jansens lijkt een onuitputtelijke bron voor nieuwe verhalen, ontdekkingen en verrassend onbekend werk wat zo maar boven water komt. 

Willem en Chris Jansen, nooit saai!